Regular Expressions 101

Community Patterns

Lietuviškas tekstas

0

Regular Expression
Python

r"
\b[A-Za-z0-9]*[A-Z][A-Za-z0-9]+\b
"
gm

Description

Šis šablonas parenka visas žodžių raides, kurios prasideda viena didžiąja raide, turi bent vieną didžiąją raidę ar skaičių, bet gali turėti daugiau mažųjų raidžių ar skaičių, ir gali būti atskirtos tarpo simboliu.

Submitted by anonymous - a year ago