Regular Expressions 101

Library entries

Sprawdzanie kodów pod zamówienia 12 i 13 znaków

Vote

0

Regular Expression
javascript

/
^\d{12,13}(\t| ){1,}\d{1,9}$
/
gm

Description

Loading markdown...
Submitted by anonymous - 3 years ago