Regular Expressions 101

Community Patterns

Sprawdzanie kodów pod zamówienia 12 i 13 znaków

0

Regular Expression
ECMAScript (JavaScript)

/
^\d{12,13}(\t| ){1,}\d{1,9}$
/
gm

Description

Loading markdown...
Submitted by anonymous - 5 years ago