Regular Expressions 101

Community Patterns

Reguljärt uttryck för att matcha G1

0

Regular Expression
PCRE2 (PHP >=7.3)

/
\bG1(?=\b|Q|S|R)
/
gm

Description

Reguljärt uttryck för att matcha G1

Submitted by Jonas Thor - a year ago (Last modified a year ago)