Regular Expressions 101

Library entries

wyszukiwanie konkretnych wywolan procedury lub funkcji z dowolna iloscia parametrow

Vote

0

Regular Expression
pcre

/
get_aval_stock\s*\(\s*.*\s*,\s*.*\s*,\s*.*\s*,\s*.*\s*,\s*'[ANOPZ]'\s*.*\)
/
gi

Description

Loading markdown...
Submitted by anonymous - 2 years ago