Regular Expressions 101

Community Patterns

wyszukiwanie konkretnych wywolan procedury lub funkcji z dowolna iloscia parametrow

0

Regular Expression
PCRE (PHP <7.3)

/
get_aval_stock\s*\(\s*.*\s*,\s*.*\s*,\s*.*\s*,\s*.*\s*,\s*'[ANOPZ]'\s*.*\)
/
gi

Description

Loading markdown...
Submitted by anonymous - 4 years ago